Foredrag

Etter trafikkulykke i 2001 har jeg siden levd et liv med kroniske smerter. I løpet av den tiden har andre fysiske plager (diagnostiserte) kommet i tillegg og har bidratt til å øke smertenivået. I løpet av de siste 3-4 årene har jeg greid å lokalisere, grave frem og sette ord på de mange hendelsene som gjennom de mange år har bidratt til at jeg har greid å mestre mine plager, bytte ut faste sterke smertestillende medisiner etc. med sykling, og sette meg mål og dermed fått et liv som tross alt er bra. Dette arbeidet har resultert i det endelige foredraget mitt: Never Give Up – Keep On Rolling, som første gang ble avholdt 21. mars 2022 på Veveriet på Ålgård i regi av Gjesdal kommune.

Det har vært en tung vanskelig prosess å skulle systematisere og sette ord på alle disse opplevelsene og følelsene. Likevel, greier jeg å hjelpe bare en person ved å dele mine dyrt kjøpte erfaringer og «verktøyer» til å takle en vanskelig livssituasjon, ja så har det vært hele bryet verdt.


Kommende foredrag:

02. november 2022 – Stavanger og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund

Avholdte foredrag:

28. april 2022 – Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter – For deltakere
22. april 2022 – Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter – For ansatte
21. mars 2022 – Veveriet på Ålgård i regi av Gjesdal kommune
24. september 2019 – Hjerterommet (Kverneland Røde Kors huset)
16. juni 2019 – Norwegian Outlet Stavanger – For ansatte


Bestille foredrag:

Har du og din forening eller bedrift lyst å høre mer om dette er det bare å ta kontakt.

Kontaktinfo:

Navn: Johnny Stausholm
E-post: j.s@lyse.net
Mob.nr.: 40201320