2013-08-18 Super Brevet Scandinavia 01

2013-08-18 - SBS 2013 - Kontrollpost ved Fossby

2013-08-18 – SBS 2013 – Kontrollpost ved Fossby

Kontrollposten ut forbi Fossby, dag 3, var ikke mindre enn et busskur. Enkelt og funksjonelt 🙂