2013-08-18 Super Brevet Scandinavia 04

2013-08-18 - SBS 2013 - På vei til Skien 03

2013-08-18 – SBS 2013 – På vei til Skien 03

Peter Meisel og jeg på vei mot Skien. Resten av veien (ca. 12 km) syklen han og jeg alene 🙂
(Foto: Stavanger Aftenblad)